Zakład

Nowoczesność, technologia i stały rozwój to są nasze atuty. Staramy się aby nasza obsługa była zawsze szybka i profesjonalna oraz przyjazna dla naszych klientów.

Zakład Utylizacyjny STANS wyposażony jest w urządzenia i technologię wysokiej klasy, spełniające wymagania norm Unii Europejskiej, wsparte dodatkowo restrykcyjnymi wewnętrznymi procedurami zgodnymi z normą ISO 9001:2000. Zakład znajduje się pod stałą kontrolą służb weterynaryjnych oraz Laboratorium. Zastosowana na tym zakładzie technologia zapewnia pełną mechanizację procesów co pozwala także na przerób dostarczonego surowca w systemie ciągłym. Ten sposób pracy daje możliwość optymalnego wykorzystania linii produkcyjnej.