• Oszczędność

    Nasza oferta kierowana jest również do indywidualnych producentów rolnych. Na podstawie zawartej umowy z ARiMR , która finansuje lub współfinansuje odbiór.

  • Ekologia

    Zakład spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne.

  • Technologie

    Zakład Utylizacyjny STANS wyposażony jest w urządzenia i technologię wysokiej klasy, spełniające wymagania norm Unii Europejskiej.

Bez tytułu

STANS posiada instalację do unieszkodliwiania lub odzysku padłych i ubitych zwierząt  oraz odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania 50 ton na dobę. Zakład specjalizuje się w zbiórce, transporcie i utylizacji wszystkich odpadów pochodzenia zwierzęcego jak również padłych sztuk zwierząt. W zakładzie mogę być także przetwarzane surowce i produkty nie nadające się i nieprzydatne do spożycia, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, oleje i tłuszcze roślinne.

 

Spółka świadczy usługi na terenie województwa: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Na podstawie zawartych umów świadczymy usługi dla: zakładów mięsnych, ubojni, masarni, rzeźni, ferm, punktów gastronomicznych, punktów zbiorowego żywienia, a także jednostek samorządu terytorialnego.

 

Na podstawie zawartej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa świadczymy profesjonalne usługi,  polegające na zbiórce, transporcie i unieszkodliwianiu padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, od producenta rolnego, prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące małym lub średnim przedsiębiorstwem, finansowane przez budżet państwa.