O Nas

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

STANS spółka z o.o. Sp. k. utworzona została przez Artura Banacha i Tytusa Niepiekło którzy od wielu lat pracują w branży utylizacyjnej.

Zakład spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Zakład funkcjonuje w systemie całodobowym. Dzięki dobrej lokalizacji zakładu w województwie mazowieckim oraz stałej współpracy z zakładami pośrednimi i pośrednikami, odbiór padłych zwierząt odbywa się w dniu zgłoszenia upadku zwierząt.

Posiadamy wyspecjalizowany tabor samochodowy, dostosowany  do obsługi zarówno producentów rolnych, jak i sklepów, ubojni czy dużych zakładów mięsnych. Dostarczamy dostosowane do potrzeb naszych klientów, odpowiedniej wielkości pojemniki i kontenery, które każdorazowo poddawane są myciu i dezynfekcji specjalistycznymi środkami chemicznymi.